In de privacywet staat beschreven hoe persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en beschermd moeten worden. Deze wet zorgt ervoor dat je privacy nog beter wordt beschermd. En je krijgt meer rechten.

Verloskundigenpraktijk Een nieuw begin heeft dit op de volgende manier geregeld:

  • Wanneer je je bij ons inschrijft moet je expliciet toestemming geven voor het vastleggen van je gegevens, door middel van een formulier dat we je overhandigen tijdens je eerste afspraak.
  • Elke keer dat er gegevens gedeeld moeten worden met derden dan zullen we dit nogmaals vragen.
  • Je hebt altijd het recht van inzage van je dossier.
  • Je kunt aangeven als je iets gewijzigd wilt hebben in je dossier. Het verzoek om gegevens te verwijderen zal altijd in overleg met ons gaan.
  • Wij bewaren je gegevens, conform de wettelijke richtlijn, 15 jaar.
  • Ons digitale dossier en email is beveiligd. Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonlijke informatie die je ons geeft.
  • Wij brengen je op de hoogte als er onverhoopt iets mis is gegaan rondom jouw privacy.

Klachtenregeling
Wij hopen dat de zorg voldoet aan jullie verwachtingen. Mocht er echter toch een klacht ontstaan dan verzoeken wij je dit met ons te bespreken.

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.